ProgramMee Ltd.,Part.

ขอนำเสนอ วีดิทัศน์ ตัวอย่างผลงาน
ให้ท่านได้พิจารณาตัดสินใจใช้บริการกับเรา ดังนี้

VDO Presentation, Video Present, Video Production
Graphic Design, Brochure Design, Logo Design
PhotoGraphers, PhotoStudio
ออกแบบเว็บไซต์, Web Design, Web Developer

  


ProgramMee Ltd.,Part.
องค์กรที่ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์

VDO Corporate Presentation วีดิทัศน์ VDO Present ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อ DVD Company Profile รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ สติ๊กเกอร์ บรรจุภัณฑ์ บริการถ่ายภาพ


งานของเรา รับสร้างสรรค์ผลิตสื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองแนวคิดการตลาดให้่สอดคล้องกับบริการ สินค้า หรือองค์กรของท่านโดยอาศัยเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพ ทันสมัยจากการออกแบบตามแนวความคิดและความต้องการ โดยเรามุ่งคำนึงถึงภาพลักษณ์ สินค้า บริการ หรือองค์กรของท่าน ให้สามารถใช้นำพาสู่เป้าหมายที่สำเร็จได้ีประสิทธิผล